Sprawdzian z Historii Klasa 5 Dział 1 – Porady i Wskazówki

Witajcie, uczniowie klasy piątej! Przed nami pierwszy dział z historii, który zakończymy sprawdzianem. Abyście mogli się jak najlepiej przygotować do tego ważnego testu, przygotowaliśmy dla Was kilka porad i wskazówek.

Dlaczego sprawdzian z historii jest istotny? Przede wszystkim jest to forma oceny Waszej wiedzy na temat działu 1, który dotyczy starożytnej Grecji. To świetna okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze informacje i sprawdzić, jak dobrze je zrozumieliście.

Aby Wasze przygotowania były efektywne, polecamy Wam skorzystanie z zasobów, takich jak podręczniki, materiały ćwiczeniowe i notatki z lekcji. Dodatkowo, na platformie Docsity znajdziecie sprawdzian dział 1 historia w formacie PDF oraz inne przydatne Publikacje związane z historią.

Podczas przygotowań do sprawdzianu zwróćcie szczególną uwagę na tematykę dotyczącą Grecji starożytnej, takie jak:

 • Warunki naturalne starożytnej Grecji
 • Kraje Bliskiego Wschodu

To tylko kilka ważnych zagadnień, na które należy zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że podczas testu mogą pojawić się także inne pytania dotyczące tego działu.

Abyście mogli lepiej zrozumieć i utrwalić materiał, wkrótce przedstawimy Wam także zadania do rozwiązywania oraz ciekawe informacje dotyczące starożytnej Grecji. Dodatkowo, opowiemy Wam o korzyściach, jakie bliskość morza przyniosła dla Grecji oraz metody wychowawcze stosowane w starożytnej Sparcie.

Zachęcamy Was do systematycznego nauki, zapoznania się z tematyką oraz korzystania z dostępnych materiałów. Z pewnością uda się Wam osiągnąć sukces i dobrze poradzić sobie na sprawdzianie z historii klasy 5 dział 1!

Jak przygotować się do sprawdzianu z historii klasa 5 dział 1?

Aby odpowiednio przygotować się do sprawdzianu z historii dla klasy 5, dział 1, warto skorzystać z kilku sprawdzonych strategii.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to zapoznać się dokładnie z materiałem omawianym w czasie lekcji. Przeczytaj podręcznik i zapisz ważne informacje. Warto również zrobić notatki i tworzyć skróty, które pomogą Ci zapamiętać najważniejsze fakty i daty.

Kolejnym krokiem jest powtórzenie już zdobytej wiedzy. Możesz to zrobić samodzielnie lub w grupie z kolegami z klasy. Wspólne omawianie tematów pomoże Ci lepiej zrozumieć i utrwalić informacje. Możecie także zadawać sobie nawzajem pytania i sprawdzać nawzajem swoją wiedzę.

Ważne jest również regularne powtarzanie materiału. Nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę. Stwórz harmonogram nauki, w którym będziesz regularnie powtarzał omawiane treści. Możesz korzystać z różnych technik, takich jak fiszki, notatki czy pisanie w skrócie.

Przygotowując się do sprawdzianu, nie zapomnij także o samokontroli. Wykonuj testy z historii klasa 5 dział 1, które pomogą Ci ocenić swój poziom wiedzy i zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowej nauki. Możesz korzystać z dostępnych w internecie sprawdzianów z historii dla klasy 5, dział 1.

Nie zapomnij również o odpoczynku przed sprawdzianem. Warto zadbać o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, aby być w pełni gotowym do egzaminu. Zadbaj o odpowiednią ilość snu i odpręż się przed egzaminem.

Podsumowując, aby dobrze przygotować się do sprawdzianu z historii dla klasy 5, dział 1, warto zapoznać się z materiałem, powtarzać i samodzielnie sprawdzać swoją wiedzę. Pamiętaj też o odpowiednim odpoczynku. Dzięki tym działaniom będziesz gotowy do osiągnięcia sukcesu w sprawdzianie z historii.

sprawdziany z historii dla klasy 5

Wiedza o starożytnej Grecji

Jak już dowiedzieliśmy się wcześniej, starożytna Grecja to jedno z najważniejszych źródeł naszej wiedzy historycznej. Jej wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej nie może być przeceniony. Dlatego w tej sekcji zapoznamy się bliżej z niektórymi aspektami życia i kultury starożytnej Grecji.

Zacznijmy od kwestii geograficznych. Grecja była krajem położonym na półwyspie bałkańskim, otoczonym przez Morze Egejskie, Morze Jońskie oraz Morze Kreteńskie. Ta unikalna lokalizacja miała znaczący wpływ na rozwój Grecji i jej relacje z innymi cywilizacjami.

sprawdziany z historii dla klas 5 dział 1

Ważnym aspektem starożytnej Grecji była jej polityka. Wiele miast-państw Grecji posiadało własne systemy rządzenia, które różniły się od siebie. Najbardziej znane miasta-państwa to Ateny i Sparta. Ateny były demokratycznym państwem, gdzie obywatele mieli prawa polityczne i możliwość uczestniczenia w decyzjach państwowych. Sparta natomiast była państwem militarnym, gdzie głównym celem było doskonalenie się w sztuce wojennej.

Starożytna Grecja słynęła również z kulturze i sztuki. Dzięki wpływowi greckiej sztuki na cały świat możemy dziś podziwiać takie cuda architektury jak Partenon czy świątynię Zeusa w Olimpii. Odegrali oni również kluczową rolę w rozwinięciu tragedii, komedii oraz filozofii.

Geruzja i jej kompetencje w starożytnej Sparcie

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli jest fałszywe. Wyjaśnij, jakie kompetencje posiadali członkowie geruzji w starożytnej Sparcie.

EBoceń, czy poniższe zdania dotyczące starożytnej Sparty są prawdziwe. Na podstawie opisu walk z okresu wojen grecko-perskich zapisz w tabeli nazwy bitew oraz ich daty.

Przejdźmy teraz do starożytnej Sparty. W Sparcie istniała rada mężów, zwana geruzją. Składała się z 28 starszych mężczyzn, którzy sprawowali władzę w państwie. Geruzja posiadała szerokie kompetencje, w tym prawo głosu i decyzji w sprawach politycznych oraz sądowniczych. Jej członkowie byli również odpowiedzialni za nadzór nad młodzieżą i edukację.

W drugiej części tej sekcji skoncentrujemy się na szczegółach związanych z wojnami grecko-perskimi i ich wpływie na Grecję. Będziemy omawiać bitwy, daty i konsekwencje tych starć.

Nazwa bitwy Data
Maraton 490 p.n.e.
Termopile 480 p.n.e.
Plateje 479 p.n.e.

Zadania do rozwiązywania

Rozwiążemy teraz kilka zadań związanych z historią starożytnej Grecji. W tych zadaniach będziemy się skupiać na roli i kompetencjach członków Rady Pięciuset w starożytnych Atenach oraz na pojęciu „demokracji”. Dodatkowo, będziemy musieli uzupełnić właściwe terminy w opisach.

Oto zadania:

 1. Zadanie 1: Wyjaśnij, jakie kompetencje posiadali członkowie Rady Pięciuset w starożytnych Atenach.

  Kompetencje członków Rady Pięciuset: Członkowie Rady Pięciuset byli odpowiedzialni za…

 2. Zadanie 2: Wyjaśnij pojęcie „demokracja”.

  Demokracja: Demokracja to…

 3. Zadanie 3: Dopisz właściwe terminy do zamieszczonych opisów:

  Opis Brakujący termin
  System rządów, w którym władza należała do ludu lub obywateli.
  Miejsce zgromadzeń i obrad obywateli w starożytnej Grecji.
  Wprawdzony w starożytnej Grecji, proces głośnego, publicznego głosowania obywateli.

Korzyści z bliskości morza dla Grecji

Grecy czerpali liczne korzyści z bliskości morza, który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu ich historii i kultury. Oto dwie główne korzyści wynikające z tej bliskości:

 1. Doskonałe warunki żeglugowe i handlowe: Bliska odległość od morza zapewniała Grecji dogodne warunki zarówno do żeglugi, jak i handlu morskiego. Grecy byli doskonale zaznajomieni z morskim rzemiosłem i mieli dużą flotę, co umożliwiało im prowadzenie ożywionego handlu z innymi krajami śródziemnomorskimi. Te kompetencje morskie przyczyniły się też do rozwoju greckiej kultury żeglarskiej oraz dominacji morskiej w regionie.
 2. Dostęp do bogactw naturalnych: Bliskość morza dawała Grecji dostęp do bogatych zasobów naturalnych, takich jak ryby, owoce morza i sól, które były niezbędne dla rozwoju ich gospodarki. Ponadto, obecność morza sprzyjała również rolnictwu nadmorskiemu, dostarczając dostęp do żyznych gleb i ułatwiając system nawadniania. To umożliwiło Grecji stabilne źródło żywności i bogactwo naturalne.

Sprawdziany z historii dla klas 5 dział 1

Metody wychowawcze w starożytnej Sparcie

W państwie spartańskim istniały specyficzne metody wychowawcze, które były niezwykle ważne dla kształtowania obywateli o silnym charakterze i umiejętnościach militarystycznych. Spartańczycy doskonale zdawali sobie sprawę, że wiedza i umiejętności są kluczowe dla przetrwania ich państwa i utrzymania przewagi militarnej nad innymi miastami-państwami w starożytnej Grecji.

Jak wynika z relacji historyka Plutarcha, wychowanie w Sparcie było bardzo rygorystyczne i oparte na surowych treningach. Już od najmłodszych lat chłopcy byli poddawani intensywnemu programowi szkoleniowemu, który miał na celu wzmocnienie ciała, wyrobienie dyscypliny oraz kształtowanie umiejętności bojowych.

„Kiedy ukończyli dwanaście lat, chodzili już na stałe bez ciepłego chitonu.”

Metody wychowawcze w Sparcie obejmowały między innymi:

 1. Agoge – system treningowy, który miał na celu hartowanie ciała i umysłu poprzez naukę taktyki wojskowej, walki wręcz oraz dyscypliny.
 2. Stały nadzór – całe społeczeństwo spartańskie było zaangażowane w wychowanie młodzieży, a każdy chłopiec miał przypisanego mentora, który był odpowiedzialny za jego rozwój.
 3. Wzorowe przykłady – ważną rolę odgrywały wzory do naśladowania w postaci starszych wojowników, którzy byli dla młodych Spartan przewodnikami i inspiracją.

Metody wychowawcze w Sparcie miały na celu stworzenie elitarnego i silnego społeczeństwa, które byłoby gotowe do obrony miasta i podporządkowania sobie innych państw. Dzięki swojej strategii wychowawczej Sparta zyskała opinię potężnej i niepokonanej siły militarnej, co pozwoliło zachować jej dominację przez wiele lat.

sprawdziany z historii dla klas 5 dział 1

Sukcesy Aleksandra Macedońskiego

Aleksander Macedoński, jeden z największych zdobywców w historii, odniósł wiele imponujących sukcesów podczas swoich podbojów. Jego strategiczne umiejętności i niezłomna determinacja przyniosły mu wiele zwycięstw, które przyczyniły się do rozszerzenia imperium macedońskiego.

Jasnym przykładem sukcesu Aleksandra Macedońskiego jest podbicie Persji. Po zwycięstwie odniesionym pod Issos, armia Aleksandra zajęła Syria, Fenicję i Egipt. Ale to nie wszystko, po podboju Persji założono na jej obszarze wiele miast, które nazwano Aleksandriami.

Aleksander Macedoński wykorzystał również skuteczną strategię podziału podbitych ziem na satrapie. Podbite tereny Persji zostały podzielone na 20 satrapii, na czele których stali namiestnicy władcy – satrapowie. Ten podział umożliwił utrzymanie kontroli nad zdobytymi obszarami i zapewnił stabilność w imperium macedońskim.

Warto również wspomnieć, że sukcesy Aleksandra Macedońskiego nie ograniczały się tylko do ekspansji terytorialnej. Jego podboje przyczyniły się do rozprzestrzenienia greckiej kultury i wpływów na podbitych terenach, co miało długotrwały wpływ na rozwój cywilizacji w tamtych regionach.

Sukcesy Aleksandra Macedońskiego

Nr Wydarzenie
1 Podbicie Persji
2 Zajęcie Syrii, Fenicji i Egiptu
3 Założenie miast – Aleksandrii – na terenie podbitej Persji
4 Podział podbitych ziem na satrapie

Podboje Aleksandra Wielkiego

Aleksander Wielki, król Macedonii, był jednym z największych zdobywców w historii. Jego podboje sprawiły, że imperium greckiego rozciągało się od Europy do Azji. W ramach sprawdzianu z historii dla klas 5 dział 1 zapoznamy się z niektórymi z najważniejszych wydarzeń związanych z podbojami Aleksandra Wielkiego.

 1. Bitwa pod Granikiem
 2. Bitwa pod Issos
 3. Bitwa pod Gaugamelą
 4. Bitwa pod Cheroneą

1. Bitwa pod Granikiem

Pierwszym ważnym wydarzeniem było starcie Aleksandra z wojskami perskimi pod Granikiem. Doszło do niego w 334 roku p.n.e. Persowie byli liczebnie silniejsi, ale Aleksander, dzięki swojej taktyce i odwadze, odniósł zwycięstwo. To był punkt zwrotny w podbojach Aleksandra Wielkiego.

2. Bitwa pod Issos

Kolejne istotne starcie to bitwa pod Issos, która miała miejsce w 333 roku p.n.e. Tutaj to Persowie mieli przewagę liczebną, ale Aleksander pokonał ich dzięki swoim umiejętnościom taktycznym. Zwycięstwo to umocniło pozycję Aleksandra jako zdobywcy.

3. Bitwa pod Gaugamelą

Jedną z najbardziej znanych bitew podbojów Aleksandra było starcie pod Gaugamelą w 331 roku p.n.e. To był największy twardy orzech do zgryzienia dla Aleksandra, gdyż Persowie mieli ogromne siły. Jednak dzięki mistrzowskiej taktyce i odwadze, Aleksander pokonał przeciwnika i zdobył dominującą pozycję w regionie.

4. Bitwa pod Cheroneą

Bitwa pod Cheroneą miała miejsce w 338 roku p.n.e. Było to starcie pomiędzy wojskami greckimi pod wodzą Filipa II Macedońskiego, ojca Aleksandra, a sprzymierzonymi siłami innych państw greckich. Zwycięstwo Macedończyków przyczyniło się do ustanowienia dominacji Macedonii w Grecji i otworzyło drogę Aleksandrowi do dalszych podbojów.

Wydarzenia Chronologia
Bitwa pod Granikiem 2
Bitwa pod Issos 1
Bitwa pod Gaugamelą 4
Bitwa pod Cheroneą 3

Koncepcje filozoficzne i ich twórcy

W ramach sprawdzianu z historii dla klas 5 dział 1, z pewnością spotkasz się z pytaniami dotyczącymi koncepcji filozoficznych i ich twórców. Poniżej znajdziesz przyporządkowanie niektórych koncepcji filozoficznych do odpowiednich filozofów:

 1. Twórca idealizmu: Immanuel Kant
 2. Rozwinął koncepcję nieśmiertelnej duszy: Platon
 3. Twórca stoicyzmu: Epiktet

Zadania takie mogą wymagać od Ciebie nie tylko znajomości tych koncepcji, ale także umiejętności powiązania ich z odpowiednimi twórcami. Zapamiętaj te informacje i korzystaj z nich w celu uzyskania jak najlepszego wyniku na sprawdzianie z historii klasa piąta dział 1.

Pamiętaj, że zrozumienie tła filozoficznego może pomóc Ci w interpretacji dzieł literackich, dziejów społecznych i wielu innych aspektów życia, które są ściśle związane z historią. Filozofowie wnoszą wspaniałe perspektywy i pomagają nam lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.

Wniosek

Podsumowując temat sprawdzianu z historii klasa 5 dział 1, możemy stwierdzić, że zdobyliśmy cenne informacje na temat starożytnej Grecji. Podczas naszych badań dowiedzieliśmy się o ważnych aspektach tamtejszej cywilizacji, takich jak bliskość morza, która przyczyniła się do rozwoju handlu i rolnictwa. Poznaliśmy również metody wychowawcze stosowane w Sparcie oraz przełomowe podboje Aleksandra Macedońskiego. Nie można również zapomnieć o filozoficznych koncepcjach i ich twórcach, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój myśli kulturowej. Wnioskiem zatem jest to, że test z historii klasa V dzia ł 1 pozwolił nam poszerzyć naszą wiedzę na temat fascynującej historii Grecji i jej wpływu na świat.

FAQ

Jak przygotować się do sprawdzianu z historii klasa 5 dział 1?

Aby dobrze przygotować się do sprawdzianu z historii klasa 5 dział 1, warto zacząć od systematycznego powtórzenia materiału z lekcji. Można skorzystać z podręcznika lub innych materiałów edukacyjnych, takich jak publikacje w formacie PDF, dostępne na stronach internetowych. Warto również notować najważniejsze informacje oraz robić sobie notatki, które pomogą w przyswajaniu wiedzy. Przydatne mogą być również plansze lub mapa, na której można oznaczyć najważniejsze wydarzenia i miejsca związane z tematem sprawdzianu. Regularna praktyka rozwiązywania zadań podobnych do tych, które mogą pojawić się na sprawdzianie, również pomoże w lepszym przygotowaniu się do testu.

Jakie są najważniejsze zagadnienia związane ze starożytną Grecją?

Najważniejsze zagadnienia związane ze starożytną Grecją, które mogą pojawić się na sprawdzianie z historii klasa 5 dział 1, to między innymi: różnice między warunkami naturalnymi starożytnej Grecji a krainami Bliskiego Wschodu, kompetencje członków Rady Pięciuset w starożytnych Atenach, pojęcie „demokracji”, bitwy i daty z okresu wojen grecko-perskich, kompetencje członków geruzji w starożytnej Sparcie, podboje Aleksandra Macedońskiego, koncepcje filozoficzne oraz wiele innych.

Jakie są korzyści z bliskości morza dla Grecji?

Bliskość morza była kluczową korzyścią dla starożytnych Greków. Dzięki temu mieli dostęp do żeglugi i handlu morskiego, co przyczyniało się do rozwoju ich gospodarki. Morze również pełniło ważną rolę w obronie kraju, umożliwiając łatwiejsze przemieszczanie się floty i zapewnienie bezpieczeństwa. Ponadto, Grecy czerpali z morza pożywienie, takie jak ryby i owoce morza, które stanowiły istotny element ich diety.

Jakie były metody wychowawcze stosowane w starożytnej Sparcie?

W starożytnej Sparcie stosowano surowe metody wychowawcze, które miały na celu kształtowanie silnych i gotowych do walki obywateli. Dzieci, w wieku siedmiu lat, zaczynały naukę w tzw. agoge, gdzie uczono ich sztuki wojennej i hartowania ciała. Były one poddawane surowym treningom fizycznym i psychicznym, a także uczyły się dyscypliny, posłuszeństwa i wierności spartańskiemu państwu. W ten sposób wychowywano przyszłych żołnierzy, którzy mieli bronić Sparcie w obronie wojennej.

Jakie były sukcesy Aleksandra Macedońskiego?

Aleksander Macedoński osiągnął wiele sukcesów podczas swoich podbojów. Pozwoliło mu to stworzyć jedno z największych imperiów w historii. Aleksander pokonał Persów w wielu bitwach i podbił ich imperium, włączając w to Egipt, Syrię i Fenicję. Założył również wiele miast, które nazwał Aleksandrią, w celu umocnienia swojej władzy. Jego władza sięgała aż do Grecji i Indie. Sukcesy Aleksandra Macedońskiego miały ogromny wpływ na historię i kulturę ówczesnego świata.

Kto był twórcą idealizmu?

Twórcą idealizmu był Platon. Filozof ten twierdził, że rzeczywistość materialna jest tylko jej cieniem, a istotą są idee, które znajdują się poza naszym światem zmysłowym. Platon uważał, że rzeczywistość poznajemy za pomocą umysłu i rozumu, a matematyka jest kluczem do odkrycia prawdy.

Kto rozwinął koncepcję nieśmiertelnej duszy?

Koncepcję nieśmiertelnej duszy rozwinął Pitagoras. Ten filozof i matematyk uważał, że dusza jest nieśmiertelna i przechodzi przez kolejne wcielenia po śmierci ciała. Pitagoras wierzył w reinkarnację i nauki moralne, które miały prowadzić do doskonałości duszy i osiągnięcia harmonii ze wszechświatem.

Kto był twórcą stoicyzmu?

Twórcą stoicyzmu był Zenon z Kition. Filozof ten głosił, że najważniejsze jest osiągnięcie wewnętrznej wolności i uważność wobec świata. Stoicyzm podkreślał, że człowiek nie jest zdany na żywioły losu, ale ma kontrolę nad swoimi emocjami i postawą. Stoicyzm dążył do osiągnięcia spokoju wewnętrznego i życia według zasad moralnych.