Nauka niemieckiego: liczby po niemiecku 0-100

Liczby niemieckie można tworzyć w zakresie od 1 do 100. Warto znać podstawowe liczby od 0 do 12 na pamięć, ponieważ nie stosuje się do nich jednego systemu tworzenia.

Następnie, liczby od 13 do 19 tworzy się przez dodanie nazwy liczby od 3 do 9 i sufiksu „-zehn”. Dziesiątki takie jak 10, 20, 30 tworzy się za pomocą nazwy liczby od 2 do 9 i dodatkowo sufiksu „-zig”, z wyjątkami przy 20 (zwanzig) i 30 (dreißig).

Liczby dziesiętne od 21 do 99 tworzy się mówiąc najpierw liczbę jedności, a następnie liczbę dziesiątek, łącząc je słowem „und” (i) po liczbie jedności. Liczby setne takie jak 100, 200, 300 tworzy się poprzez dodanie przedrostka oznaczającego liczbę od 1 do 3 oraz słowa „hundert” (sto).

Większe liczby można tworzyć poprzez dodanie liczby dziesiątek i jedności do liczby setek. Liczby po niemiecku są używane w różnych kontekstach, takich jak podawanie daty i godziny, robienie zakupów i innych sytuacjach codziennego życia.

Liczby niemieckie od 0 do 12.

Podstawowe liczby niemieckie od 0 do 12 trzeba nauczyć się na pamięć, ponieważ nie ma jednego systemu ich tworzenia. Oto lista tych liczb po niemiecku:

 1. 0: null
 2. 1: eins
 3. 2: zwei
 4. 3: drei
 5. 4: vier
 6. 5: fünf
 7. 6: sechs
 8. 7: sieben
 9. 8: acht
 10. 9: neun
 11. 10: zehn
 12. 11: elf
 13. 12: zwölf

Liczby niemieckie od 0 do 12 w praktyce

Zapamiętanie podstawowych niemieckich liczb od 0 do 12 jest kluczowe dla nauki języka niemieckiego. Te liczby znajdują zastosowanie w codziennych sytuacjach, takich jak liczenie przedmiotów, podawanie wieku czy godzin, a także w liczeniu pieniędzy. Przykładowo, jeśli chcielibyśmy powiedzieć „Mam dwa psy”, powiedzielibyśmy „Ich habe zwei Hunde”. Warto więc poświęcić trochę czasu na zapamiętanie tych liczby, aby ułatwić sobie komunikację z niemieckojęzycznymi rozmówcami.

liczby-niemieckie

Przykłady zastosowania

Oto kilka przykładów, jak można użyć tych liczb w praktyce:

„Mam cztery rodzeństwo.” – „Ich habe vier Geschwister.”

„To jest piąty raz, kiedy to robię.” – „Das ist das fünfte Mal, dass ich es mache.”

„Chcę kupić sześć jabłek.” – „Ich möchte sechs Äpfel kaufen.”

Zapamiętanie tych niemieckich liczb pozwoli Ci na płynniejszą komunikację oraz na zrozumienie liczb w różnych kontekstach. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, więc regularne powtarzanie tych liczb pomoże Ci utrwalić je w pamięci.

Liczba Po niemiecku Przykład zastosowania
0 null „Nie mam żadnych pytań.” – „Ich habe keine Fragen.”
1 eins „Mam jedno dziecko.” – „Ich habe ein Kind.”
2 zwei „To jest druga szansa.” – „Das ist die zweite Chance.”
3 drei „Mam trzy psy.” – „Ich habe drei Hunde.”
4 vier „To jest czwarty raz, kiedy to robię.” – „Das ist das vierte Mal, dass ich es mache.”
5 fünf „Chcę kupić pięć jabłek.” – „Ich möchte fünf Äpfel kaufen.”
6 sechs „To jest szósta próba.” – „Das ist der sechste Versuch.”
7 sieben „Mój telefon ma siedem lat.” – „Mein Telefon ist sieben Jahre alt.”
8 acht „Dzisiaj o ósmej idę na spotkanie.” – „Heute gehe ich um acht Uhr zu einem Treffen.”
9 neun „To jest dziewiąta strona w książce.” – „Das ist die neunte Seite im Buch.”
10 zehn „Mam dziesięć złotych.” – „Ich habe zehn Euro.”
11 elf „Mój brat ma jedenaście lat.” – „Mein Bruder ist elf Jahre alt.”
12 zwölf „To jest dwunasta godzina.” – „Das ist zwölf Uhr.”

Liczby niemieckie od 13 do 19.

W poprzedniej sekcji omówiliśmy liczby niemieckie od 0 do 12. Teraz przyszedł czas na kolejny zakres – liczby niemieckie od 13 do 19. Tworzy się je przez dodanie od 3 do 9 do sufiksu „-zehn”. Oto lista tych liczb po niemiecku:

 1. 13: dreizehn
 2. 14: vierzehn
 3. 15: fünfzehn
 4. 16: sechzehn
 5. 17: siebzehn
 6. 18: achtzehn
 7. 19: neunzehn

Te liczby są ważne w nauce niemieckiego i stanowią podstawę do zrozumienia kolejnych zakresów liczb. Pamiętaj, że regularne używanie tych liczb pomoże Ci w codziennej komunikacji po niemiecku.

Dlaczego warto znać liczby niemieckie od 13 do 19?

Poznanie tych liczb jest istotne, ponieważ umożliwia swobodne poruszanie się w niemieckim systemie liczbowym. Dzięki nim możesz mówić o wieku, godzinach, numerach telefonów i wielu innych sytuacjach, gdzie znajomość liczb jest niezbędna. Ponadto, pełne zrozumienie tych liczb ułatwia naukę kolejnych zakresów liczb niemieckich.

Zastosowanie liczb niemieckich od 13 do 19:

Oto kilka przykładów, jak możesz używać tych liczb w praktyce:

 • Opisując wiek: Ich bin sechzehn Jahre alt. (Mam szesnaście lat.)
 • Podając godziny: Es ist fünfzehn Uhr. (Jest piętnasta – 15:00.)
 • Podając daty: Mein Geburtstag ist am achtzehnten September. (Moje urodziny są osiemnastego września.)

Podsumowanie

Liczby niemieckie od 13 do 19 to kolejny ważny zakres, który powinieneś poznać, jeśli chcesz swobodnie poruszać się w języku niemieckim. Ich zrozumienie umożliwia korzystanie z nich w różnych kontekstach, takich jak wiek, godziny czy daty. Teraz jesteś gotowy, aby przejść do kolejnej sekcji, gdzie omówimy liczby dziesiętne w języku niemieckim.

Liczba Po niemiecku
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

Liczby niemieckie dziesiętne.

W systemie liczbowym niemieckim, liczby dziesiętne tworzy się za pomocą kombinacji nazw liczb od 2 do 9 z sufiksem „-zig”, z wyjątkami dla 20 (zwanzig) i 30 (dreißig). Oto lista liczby niemieckich dziesiętnych:

Numer Liczba niemiecka
10 zehn
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig

Dzięki tym liczbom niemieckim, możemy wyrazić wartości dziesiętne w sposób precyzyjny. Na przykład, aby powiedzieć „30”, używamy słowa „dreißig”.

liczby niemieckie dziesiętne

W kolejnej sekcji artykułu dowiemy się więcej o liczbach niemieckich od 21 do 99.

Liczby niemieckie od 21 do 99.

Po przejściu przez liczby dziesiętne od 0 do 20, przyszedł czas na naukę liczb od 21 do 99. Liczby niemieckie dziesiętne mają swoje własne reguły wymowy, ale są dość łatwe do zapamiętania.

21 – einundzwanzig

Po niemiecku, 21 to einundzwanzig. Pierwsza część, ein, oznacza „jeden” w liczbie rodzaju męskiego. Druga część, zwanzig, to „dwadzieścia”. Pamiętaj, że w liczbach dziesiętnych mówimy najpierw o jedności, a następnie o dziesiątkach.

22 – zweiundzwanzig

Aby powiedzieć 22 po niemiecku, używamy zweiundzwanzig. Zwei oznacza „dwa”, a zwanzig to „dwadzieścia”.

33 – dreiunddreißig

Trzydzieści trzy to dreiunddreißig po niemiecku. Drei oznacza „trzy”, a dreißig to „trzydzieści”.

44 – vierundvierzig

Niemiecka nazwa dla liczby 44 to vierundvierzig. Pierwsza część, vier, oznacza „cztery”. Kolejna część, vierzig, oznacza „czterdzieści”.

55 – fünfundfünfzig

Na powiedzenie 55 po niemiecku, używamy fünfundfünfzig. Fünf to „pięć”, a fünfzig to „pięćdziesiąt”.

66 – sechsundsechzig

66 po niemiecku to sechsundsechzig. Oznacza to „sześćdziesiąt sześć”. Pierwsza część, sechs, to „sześć”, a druga część, sechzig, oznacza „sześćdziesiąt”.

77 – siebenundsiebzig

Siódemka to sieben w niemieckim, a siedemdziesiąt siedem to siebenundsiebzig. Sieben to „siedem”, a siebzig to „siedemdziesiąt”.

88 – achtundachtzig

Aby powiedzieć 88 po niemiecku, mówimy achtundachtzig. Acht to „osiem”, a achtzig to „osiemdziesiąt”.

99 – neunundneunzig

Ostatnią liczbą od 21 do 99 jest 99, czyli neunundneunzig. Neun oznacza „dziewięć”, a neunzig to „dziewięćdziesiąt”.

liczby niemieckie od 21 do 99

Zapamiętanie tych liczb po niemiecku od 21 do 99 to ważny krok w nauce niemieckiego. Opanowanie podstawowych liczb pozwoli Ci lepiej porozumieć się w rozmowach na słownictwo związane z liczeniem i opisywaniem przedmiotów. Ćwicz wymowę i powtarzaj je jak najczęściej, aby utrwalić je w pamięci.

Liczby niemieckie setne.

W niemieckim istnieje specjalny sposób wyrażania setnych liczb od 100 do 900. Aby przedstawić te liczby, należy dodać przedrostek oznaczający liczbę od 1 do 3 przed słowem „hundert” (sto). Poniżej znajduje się lista liczb setnych w języku niemieckim:

 1. 100: hundert
 2. 200: zweihundert
 3. 300: dreihundert
 4. 400: vierhundert
 5. 500: fünfhundert
 6. 600: sechshundert
 7. 700: siebenhundert
 8. 800: achthundert
 9. 900: neunhundert

Te liczby setne umożliwiają precyzyjne wyrażanie różnych ilości w niemieckim, na przykład: „sto”, „dwieście”, „trzysta”. Są one niezwykle przydatne podczas rozmów na temat liczb, dat, wartości i wielu innych sytuacji, w których precyzja liczb jest istotna. Pamiętaj, aby używać tych liczb zgodnie z gramatyką i zasadami języka niemieckiego, aby poprawnie komunikować się w tej dziedzinie.

liczby niemieckie setne

Liczby większe od setek.

Wiemy już, jak wyrażać liczby niemieckie od 0 do 100. Teraz pora poznać sposoby na przedstawienie większych liczb. W przypadek, gdy chcemy opisać liczby większe od setek, dodajemy liczbę dziesiątek i jedności do liczby setek.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 1. 258: zweihundertachtundfünfzig
 2. 358: dreihundertachtundfünfzig
 3. 458: vierhundertachtundfünfzig
 4. 558: fünfhundertachtundfünfzig
 5. 658: sechshundertachtundfünfzig
 6. 758: siebenhundertachtundfünfzig
 7. 858: achthundertachtundfünfzig
 8. 958: neunhundertachtundfünfzig

Teraz już wiesz, jak przedstawić liczby większe od setek po niemiecku. To umożliwi Ci swobodne porozumiewanie się i opisywanie większych wartości w języku niemieckim.

Powyższy obrazek przedstawia liczbę większą od setek. Zapoznaj się z nim, aby jeszcze lepiej zrozumieć jak wyglądają liczby niemieckie większe od 100.

Daty i godziny po niemiecku.

Liczby niemieckie są używane do podawania daty i godziny. Przy podawaniu roku, używa się liczba setnej, dziesiątkowej i jedności. Na przykład:

Rok Liczba po niemiecku
1989 neunzehnhundertneunundachtzig
1761 siebzehnhunderteinundsechzig
1600 sechzehnhundert
1800 achtzehnhundert
2009 zweitausendneun
2019 zweitausendneunzehn

Podczas podawania godzin, można użyć systemu 24-godzinnego lub 12-godzinnego. W przypadku systemu 12-godzinnego, można dodatkowo podać porę dnia.

Przykłady godzin w systemie 24-godzinnym:

 • 14:30 – czternasta trzydzieści
 • 19:45 – dziewiętnasta czterdzieści pięć
 • 22:15 – dwudziesta druga piętnaście

Przykłady godzin w systemie 12-godzinnym:

 • 9:00 am – neun Uhr
 • 3:30 pm – drei Uhr dreißig nachmittags
 • 7:45 pm – sieben Uhr fünfundvierzig abends

Teraz, gdy już masz podstawę do zrozumienia niemieckich liczb, jesteś gotowy, aby swobodnie porozumieć się po niemiecku w różnych sytuacjach. Zarówno daty, godziny, jak i inne liczby stanowią nieodłączną część naszego codziennego życia. Kontynuuj naukę niemieckiego, aby jeszcze lepiej opanować ten język i korzystać z niego na co dzień!

Wniosek.

Nauka liczb po niemiecku od 0 do 100 jest niezwykle ważna dla skutecznej komunikacji w języku niemieckim. Opanowanie podstawowych liczb od 0 do 12 oraz zrozumienie zasad tworzenia większych liczb pozwoli nam swobodnie poruszać się w różnych sytuacjach codziennych.

Liczby niemieckie są nieodłączną częścią naszego życia – używamy ich podczas podawania daty i godziny, robienia zakupów, liczenia i komunikowania się w różnych sytuacjach. Regularne ćwiczenia i praktyka pomogą nam utrwalić te liczby i zwiększyć pewność siebie w posługiwaniu się nimi w życiu codziennym.

Podsumowując, nauka liczb po niemiecku jest niezbędna dla efektywnej komunikacji w języku niemieckim. Zrozumienie podstawowych liczb oraz praktyka w tworzeniu większych liczb pozwolą nam na swobodne posługiwanie się nimi w różnych sytuacjach. Jeśli podejmiemy systematyczne działania i regularne ćwiczenia, osiągniemy pewność siebie i z łatwością poruszamy się w liczbach po niemiecku.

FAQ

Jakie są podstawowe liczby niemieckie od 0 do 12?

Podstawowe liczby niemieckie od 0 do 12 to: null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf.

Jak tworzy się liczby niemieckie od 13 do 19?

Liczby niemieckie od 13 do 19 tworzy się poprzez dodanie nazwy liczby od 3 do 9 i sufiksu „-zehn”. Na przykład: dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn.

Jak tworzy się liczby dziesiętne w języku niemieckim?

Liczby dziesiętne w języku niemieckim tworzy się za pomocą nazwy liczby od 2 do 9 i dodatkowo sufiksu „-zig”, z wyjątkiem 20 (zwanzig) i 30 (dreißig). Na przykład: zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig.

Jak tworzy się liczby niemieckie od 21 do 99?

Liczby niemieckie od 21 do 99 tworzy się, mówiąc najpierw liczbę jedności, a następnie liczbę dziesiątek, łącząc je słowem „und” (i) po liczbie jedności. Na przykład: einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiunddreißig, vierundvierzig, fünfundfünfzig, sechsundsechzig, siebenundsiebzig, achtundachtzig, neunundneunzig.

Jak tworzy się liczby setne w języku niemieckim?

Liczby setne w języku niemieckim tworzy się poprzez dodanie przedrostka oznaczającego liczbę od 1 do 3 oraz słowa „hundert” (sto). Na przykład: hundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert, fünfhundert, sechshundert, siebenhundert, achthundert, neunhundert.

Jak tworzyć większe liczby od setek w języku niemieckim?

Większe liczby można tworzyć poprzez dodanie liczby dziesiątek i jedności do liczby setek. Na przykład: zweihundertachtundfünfzig, dreihundertachtundfünfzig, vierhundertachtundfünfzig, fünfhundertachtundfünfzig, sechshundertachtundfünfzig, siebenhundertachtundfünfzig, achthundertachtundfünfzig, neunhundertachtundfünfzig.

Jak podawać daty i godziny po niemiecku?

Podczas podawania daty po niemiecku, używa się liczb setnych, dziesiątkowych i jedności. Na przykład: neunzehnhundertneunundachtzig (1989), siebzehnhunderteinundsechzig (1761). Podczas podawania godzin można używać systemu 24-godzinnego lub 12-godzinnego. W przypadku systemu 12-godzinnego można dodatkowo podać porę dnia.