Ćwiczenia z angielskich warunkowych 0, 1, 2

Ćwiczenia z angielskich warunkowych 0, 1, 2 są doskonałym sposobem na opanowanie tego tematu. Poniżej znajdziesz różne poziomy trudności i zadania dotyczące zerowego, pierwszego, drugiego i trzeciego okresu warunkowego.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi sekcjami, które zawierają szczegółowe ćwiczenia i porady dotyczące treningu warunkowych 0, 1, 2. Znajdziesz tu praktyczne przykłady zdaniowe, a także odpowiedzi na często zadawane pytania na temat tego tematu.

Spis Treści

Ćwiczenia z zerowego okresu warunkowego

W zerowym okresie warunkowym używamy zdania warunkowego, które jest prawdziwe w każdej sytuacji. Poniżej znajduje się lista ćwiczeń z zerowego okresu warunkowego, które pozwolą nam na praktykę tej konstrukcji i zrozumienie jej zastosowania.

Ćwiczenie 1: Uzupełnij zdania

Skorzystaj z poniższego ćwiczenia, aby ćwiczyć tworzenie zdań w zerowym okresie warunkowym. Uzupełnij luki wybierając odpowiednią opcję.

 1. Jeśli będę pracować ciężko, osiągnę sukces.
 2. Jeżeli pogoda jest ładna, pójdziemy na spacer.
 3. Jeśli dostanę zaproszenie, zgłoszę swoją obecność.
 4. Jeżeli będziesz potrzebować pomocy, wysłucham cię.

Ćwiczenie 2: Utwórz własne zdania

Przećwicz samodzielne tworzenie zdań w zerowym okresie warunkowym. Utwórz własne zdania z wykorzystaniem odpowiednich czasowników i konstrukcji. Spróbuj użyć różnych podmiotów i czasowników.

 • Zima jest zimna, ale jeśli będzie śnić, będzie piękna.
 • Jeśli nauczę się nowego języka, będę mógł rozmawiać z więcej ludźmi.
 • Jeżeli zdobędę stypendium, będę mógł studiować za granicą.

Przećwicz te ćwiczenia regularnie, aby w pełni opanować zerowy okres warunkowy. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza!

Zerowy okres warunkowy

Ćwiczenia z pierwszego okresu warunkowego

W pierwszym okresie warunkowym używamy zdania warunkowego, aby mówić o możliwych sytuacjach w przyszłości. Ten rodzaj zdania ma postać: jeśli + zdanie w czasie teraźniejszym, to + zdanie w czasie przyszłym. Poniżej znajduje się lista ćwiczeń, które pozwolą Ci na praktykę pierwszego okresu warunkowego.

Ćwiczenie 1:

Ułóż zdania warunkowe z podanych wyrazów.

 1. jeśli (kupić) nową kamerę, to (zdjęcia) wyglądać lepiej.
 2. jeżeli (uczyć się) codziennie, to (osiągnąć) sukces na egzaminie.
 3. jeśli (idzieć) na spacer, to (być) w kontakcie z naturą.

Ćwiczenie 2:

Uzupełnij zdania warunkowe odpowiednimi czasownikami w czasie teraźniejszym lub przyszłym.

 1. Jeżeli Maria (śpiewać) na konkursie talentów, to może wygrać nagrodę.
 2. Jeśli nie posprzątasz swojego pokoju, będziesz mieć problemy z rodzicami.
 3. Jeżeli pogoda będzie ładna, pójdziemy na piknik w parku.

Ćwiczenie 3:

Ustal, które zdania są w pierwszym okresie warunkowym, a które nie.

Zdanie Przykład 1 Przykład 2
W pierwszym okresie warunkowym Jeśli się nie spieszysz, spóźnisz się na spotkanie. Jeżeli będę miał czas, zrobię zakupy.
Nie w pierwszym okresie warunkowym Jeżeli chcecie zobaczyć ten film, musimy iść do kina. Jeśli lubisz muzykę, polecam ten koncert.

Pamiętaj, że pierwszy okres warunkowy jest używany do mówienia o możliwych sytuacjach w przyszłości. Regularne ćwiczenia pomogą Ci lepiej zrozumieć i przyswoić tę konstrukcję gramatyczną.

ćwiczenia z pierwszego okresu warunkowego

Ćwiczenia z drugiego okresu warunkowego

Drugi okres warunkowy jest używany, gdy chcemy mówić o nierealnych lub mało prawdopodobnych sytuacjach w teraźniejszości. Aby lepiej opanować tę konstrukcję, warto regularnie się ćwiczyć. Poniżej znajdziesz listę ćwiczeń z drugiego okresu warunkowego, które pomogą Ci w rozwinięciu umiejętności stosowania tej struktury w praktyce.

 1. Zamień poniższe zdania z drugiego okresu warunkowego na zdania z pierwszego okresu warunkowego:
  • Drinking hot tea burns your tongue.
  • If I eat too much ice cream, I get a stomachache.
  • If he watches scary movies at night, he has nightmares.
 2. Uzupełnij poniższe zdania, używając drugiego okresu warunkowego:
  • If I had more time, I would travel the world.
  • If I were a bird, I would fly high in the sky.
  • They would go to the beach if the weather wasn’t so bad.
 3. Podkreśl właściwy czasownik w poniższych zdaniach:
  • If it rains, we won’t go for a walk in the park.
  • If she studied, she would pass the exam.
  • If you were, I would be happy.

Zapamiętaj, że drugi okres warunkowy jest używany, aby wyrazić warunek, który nie jest prawdziwy w teraźniejszości. Regularne ćwiczenia pomogą Ci nauczyć się go łatwo i sprawnie stosować. Kontynuuj praktykę, a będziesz coraz bardziej pewny w konstruowaniu zdań z drugiego okresu warunkowego!

drugi okres warunkowy ćwiczenia

Ćwiczenia z trzeciego okresu warunkowego

Trzeci okres warunkowy to konstrukcja gramatyczna używana do wyrażania nierealnych i nieodwracalnych sytuacji w przeszłości. W celu doskonalenia tej konstrukcji i rozwijania umiejętności jej stosowania, przedstawiamy poniżej listę ćwiczeń z trzeciego okresu warunkowego.

Pamiętaj, że trzeci okres warunkowy obejmuje zaprzeczenie czasownika „to be” w czasie przeszłym oraz Past Participle czasownika „to have” w celu wyrażenia warunku nierealnego.

trzeci okres warunkowy ćwiczenia

Poniżej przedstawiamy ćwiczenia z trzeciego okresu warunkowego:

Lp. Ćwiczenie
1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika w trzecim okresie warunkowym.
2. Zamień zdania z drugiego okresu warunkowego na zdania z trzeciego okresu warunkowego.
3. Napisz trzy zdania, które opisują wydarzenia, które nie mogłyby się wydarzyć w przeszłości.

Pamiętaj, że regularne praktykowanie tych ćwiczeń dostarczy Ci efektywnej nauki trzeciego okresu warunkowego i umożliwi płynne stosowanie tej konstrukcji w praktyce.

Ćwiczenia z mieszanych okresów warunkowych

Mieszane okresy warunkowe stanowią kombinację różnych warunków i ich skutków. Są one ważną częścią nauki języka angielskiego i mogą czasami sprawiać trudności. Aby pomóc w praktyce tej konstrukcji i rozwinięciu umiejętności jej stosowania, przedstawiamy poniżej listę ćwiczeń z mieszanych okresów warunkowych.

Ćwiczenie 1: Połącz poprawnie okresy warunkowe

Stwórz zdania, łącząc odpowiednio pary okresów warunkowych. Sprawdź, czy potrafisz poprawnie zastosować mieszane okresy warunkowe. Przykład:

Jeżeli zdobędziesz więcej doświadczenia (3. bezokres warunkowy), dostaniesz podwyżkę (2. drugi okres warunkowy).

Ćwiczenie 2: Uzupełnij luki poprawnymi warunkami

Przejdź przez zestaw zdań i uzupełnij luki poprawnymi wyrażeniami z mieszanych okresów warunkowych.

Ćwiczenie 3: Podaj odpowiednie skutki

Dostaniesz zestaw zdaniowy, w którym brakuje skutków. Twoim zadaniem jest dopasowanie odpowiednich skutków do warunków, tworząc poprawne zdania.

Ćwiczenie 4: Zadaj pytania w mieszanym okresie warunkowym

Przeprowadź rozmowę z partnerem, zadając pytania w mieszanym okresie warunkowym. Upewnij się, że poprawnie formułujesz pytania i używasz odpowiednich warunków.

Aby uzyskać jeszcze więcej ćwiczeń z mieszanych okresów warunkowych, polecamy skorzystać z udostępnionych online zasobów edukacyjnych, takich jak interaktywne gry i quizy językowe. Ćwiczenia te pomogą ci w praktyce tej ważnej i użytecznej konstrukcji językowej, umożliwiając ci pewność w ich stosowaniu.

Zadania z warunkami 0, 1, 2

Poniżej znajdują się zadania z warunkami 0, 1, 2, które pozwolą ci na zastosowanie w praktyce wszystkich trzech typów okresów warunkowych. Wykonując te zadania, rozwiniesz umiejętność tworzenia i rozumienia konstrukcji warunkowych w języku angielskim.

Oto lista zadań:

 • Zadanie 1: Uzupełnij zdania warunkowe 0, 1, 2 wykorzystując odpowiednie czasowniki.
 • Zadanie 2: Przetłumacz poniższe zdania warunkowe 0, 1, 2 z języka polskiego na angielski.
 • Zadanie 3: Utwórz swoje zdania warunkowe 0, 1, 2 na podstawie podanych sytuacji.
 • Zadanie 4: Wybierz odpowiedni typ zdania warunkowego 0, 1, 2 i uzupełnij luki w zdaniach.

Pamiętaj, że zadania te mają na celu utrwalenie wiedzy i praktyczne zastosowanie teorii. Pracuj nad nimi regularnie, a z czasem zrozumiesz i opanujesz warunkowe 0, 1, 2 na poziomie biegłym.

Przykład zadania:

Zadanie 1: Uzupełnij zdania warunkowe 0, 1, 2 wykorzystując odpowiednie czasowniki.

Zdanie warunkowe Brakujący czasownik
If it rain tomorrow, we stay at home. rains / will stay
If I study hard, I pass the exam. study / will pass
If they invite us, we go to the party. invite / will go

Pamiętaj, że poprawne uzupełnienie tych zdań warunkowych wymaga właściwego użycia czasowników w odpowiednich formach. Zwróć uwagę na czasowe i bezczasowe zdania warunkowe oraz różnice między nimi.

Porady dotyczące nauki warunkowych 0, 1, 2

Aby skutecznie nauczyć się okresów warunkowych 0, 1, 2, warto przestrzegać pewnych zasad i strategii. Poniżej znajdują się porady, które pomogą nam w efektywnej nauce i opanowaniu tych konstrukcji.

 1. Poznaj strukturę zdania warunkowego: Przed podjęciem nauki warunkowych 0, 1, 2, warto zrozumieć ich konstrukcję. Zdanie warunkowe składa się z dwóch części: warunku (if-clause) i rezultatu (main clause). Zapoznaj się dokładnie z różnymi formułami czasowymi i używanymi strukturami.
 2. Ćwiczenia praktyczne: Regularne wykonywanie ćwiczeń to klucz do opanowania warunkowych 0, 1, 2. Wykorzystaj różne materiały do nauki, takie jak podręczniki, strony internetowe i aplikacje mobilne, które oferują interaktywne ćwiczenia. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza!
 3. Kontekstowe przykłady: Nauka warunkowych 0, 1, 2 jest bardziej efektywna, gdy używasz ich w realistycznym kontekście. Poszukaj przykładów zdań warunkowych w dialogach, artykułach, filmach lub książkach, które są dla ciebie interesujące. To pomoże ci zrozumieć, jak i kiedy używać poszczególnych konstrukcji.
 4. Pamiętaj o regularnym powtórzeniu: Warunkowe 0, 1, 2 mogą być trudne do zapamiętania, zwłaszcza jeśli ich naukę zaniedbujemy. Aby utrzymać wiedzę na stałym poziomie, regularnie powtarzaj i stosuj je w praktyce. Organizuj powtórki i testy, aby utrwalić zdobytą wiedzę.
 5. Znajdź partnera do nauki: Nauka z innymi osobami może przynieść wiele korzyści. Znajdź partnera do nauki warunkowych 0, 1, 2 i wspólnie wykonujcie ćwiczenia, twórzcie zdania i prowadźcie rozmowy w oparciu o zdania warunkowe. Wzajemne wsparcie i wymiana wiedzy będą motywować was do dalszej nauki.

Jeśli będziemy stosować się do powyższych porad, nauka warunkowych 0, 1, 2 stanie się bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Pamiętajmy, że systematyczność i praktyka są kluczem do opanowania tych konstrukcji. Nie bójmy się również prosić o pomoc i korzystać z dodatkowych materiałów, które urozmaicą proces nauki oraz umożliwią nam jeszcze lepsze zrozumienie tematu.

Przykładowe zdania warunkowe:

Jeśli pójdziesz ze mną do kina, zobaczymy nowy film akcji.

Jeżeli będę miała czas, wypieknę ci pyszne ciasto czekoladowe.

Warunkowo byłem w stanie pomóc ci w zrobieniu ćwiczeń na czas.

Często zadawane pytania o warunkowe 0, 1, 2

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące okresów warunkowych 0, 1, 2. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, warto zapoznać się z poniższymi odpowiedziami.

Czym są warunkowe 0, 1, 2?

Okresy warunkowe 0, 1, 2 to konstrukcje językowe w języku angielskim, które wyrażają zadane sytuacje i ich potencjalne skutki. Warunkowe zero (zero conditional) używane jest do ogólnych prawd i sytuacji, które zawsze zachodzą w konkretnych warunkach. Warunkowe pierwsze (first conditional) wyraża realne sytuacje i ich potencjalne skutki w przyszłości. Warunkowe drugie (second conditional) odnosi się do nierealnych sytuacji lub marzeń w teraźniejszości.

Jak tworzyć zdania warunkowe 0, 1, 2?

Aby utworzyć zdania warunkowe 0, 1, 2, stosuje się odpowiednie formy czasowników i zdania podrzędne warunkowe (if-clause). Warunkowe zero konstruuje się, używając present simple w obu zdaniach. Warunkowe pierwsze składa się z present simple w if-clause i future simple w zdaniu głównym. Warunkowe drugie wymagał present simple w if-clause i modalnego czasownika „would” w zdaniu głównym.

Kiedy używać warunkowego zero?

Warunkowe zero stosuje się do ogólnych prawd, faktów, lub sytuacji, które zawsze zachodzą w konkretnych warunkach. Przykładowo: „Jeśli zamarzniesz w mroźny dzień, twój oddech zamieni się w para.” W tym zdaniu przedstawiono sytuację, która zawsze występuje, gdy danym warunkom zostaną spełnione.

Kiedy używać warunkowego pierwszego?

Warunkowe pierwsze wykorzystuje się do wyrażania realnych sytuacji i ich potencjalnych skutków w przyszłości. Przykładowo: „Jeśli popracujesz ciężko, osiągniesz sukces.” To zdanie odnosi się do realnej możliwości, że osoba osiągnie sukces w wyniku ciężkiej pracy.

Kiedy używać warunkowego drugiego?

Warunkowe drugie jest używane, aby opisać nierealne sytuacje lub marzenia w teraźniejszości. Przykładowo: „Gdybym miał więcej czasu, podróżowałbym po całym świecie.” To zdanie odnosi się do nierealnej sytuacji, w której osoba nie ma więcej czasu, ale marzy o podróżach.

Na czym polega różnica między warunkowym pierwszym a drugim?

Różnica między warunkowym pierwszym a drugim polega na naturze sytuacji opisywanej w zdaniach. Warunkowe pierwsze odnosi się do realnych, możliwych do spełnienia sytuacji w przyszłości, podczas gdy warunkowe drugie dotyczy nierealnych, hipotetycznych sytuacji lub marzeń w teraźniejszości.

Jakie są inne typy warunkowych?

Poza warunkowymi 0, 1, 2 istnieją również inne typy warunkowych, takie jak warunkowe trzecie, mieszane i zero-konkretne. Warunkowe trzecie odnosi się do nierealnych sytuacji w przeszłości. Mieszane dotyczą kombinacji różnych okresów warunkowych. Zero-konkretne jest używane do ogólnych prawd lub prawd o różnych warunkach.

Exemplification – Przykłady zdaniowe

Poniżej znajduje się zestaw przykładów zdaniowych z okresów warunkowych 0, 1, 2. Przeanalizowanie ich struktury i znaczenia pomoże nam lepiej zrozumieć i zapamiętać jak używać tych konstrukcji w praktyce.

Warunkowy 0:

Jeżeli pada deszcz, biorę parasolkę. (If it rains, I take an umbrella.)

Jeśli masz czas, porozmawiajmy o tym później. (If you have time, let’s discuss it later.)

Warunkowe 0 wyraża sytuacje ogólne, faktyczne, które zawsze mają tę samą odpowiedź w przypadku spełnienia warunku. Ta forma jest używana do mówienia o sytuacjach, które są prawdziwe i prawdopodobne.

Warunkowy 1:

Jeśli zobaczysz Annę, przekaż jej moje pozdrowienia. (If you see Anna, give her my regards.)

Gdy będę miała czas, pójdę na spacer. (When I have time, I will go for a walk.)

Warunkowe 1 dotyczy sytuacji możliwych lub prawdopodobnych w przyszłości. Jeśli warunek zostanie spełniony, nastąpi rezultat. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, rezultat nie wystąpi.

Warunkowy 2:

Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym nowy samochód. (If I had more money, I would buy a new car.)

Byłbym szczęśliwy, gdybyś mi to powiedział. (I would be happy if you told me.)

Warunkowe 2 dotyczy sytuacji, które są nieprawdziwe lub mało prawdopodobne w teraźniejszości. Jest używane do wyrażania marzeń, życzeń, spekulacji lub niemożliwych do spełnienia warunków.

Aby lepiej zapamiętać różnice między tymi okresami warunkowymi, oto przydatna tabela:

Warunkowy Struktura zdania Znaczenie
0 Jeżeli + present simple + present simple Sytuacje ogólne, faktyczne
1 Jeżeli + present simple + will + podmiot + bezokolicznik Sytuacje możliwe lub prawdopodobne w przyszłości
2 Gdybym + miała/miał + czasownik w czasie przeszłym, + podmiot + would + podmiot + bezokolicznik Sytuacje nieprawdziwe lub mało prawdopodobne w teraźniejszości

Klucz do opanowania okresów warunkowych 0, 1, 2 to praktyka. Korzystaj z tych przykładów, twórz własne zdania i rozmawiaj po angielsku jak najwięcej. Pamiętaj, że im więcej praktyki, tym łatwiej będzie Ci zastosować odpowiedni okres warunkowy w odpowiednim kontekście.

Wniosek

Opanowanie okresów warunkowych 0, 1, 2 w języku polskim jest kluczowym elementem w nauce języka angielskiego. Wykonując odpowiednie ćwiczenia i praktykując z różnymi zadania, możesz wzmocnić swoją umiejętność tworzenia i rozumienia konstrukcji warunkowych. Pamiętaj, że regularna praktyka jest kluczem do opanowania tej tematyki.

Dzięki wykorzystaniu różnych ćwiczeń z zerowego, pierwszego, drugiego i trzeciego okresu warunkowego, oraz ćwiczeń mieszanych, będziesz mógł zdobyć pewność i płynność w tworzeniu i rozumieniu zdań warunkowych. Zadania zawierające warunki 0, 1, i 2 są doskonałym sposobem na utrwalanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

Ponadto, ważne jest korzystanie z praktycznych wskazówek dotyczących nauki okresów warunkowych. Miej na uwadze zasady gramatyczne i stosuj odpowiednie struktury, aby wyrażać warunki w sposób jawny i zrozumiały. Bądź cierpliwy i konsekwentny w swojej nauce, a wkrótce władasz warunkami 0, 1, 2 w języku polskim jak profesjonalista.

FAQ

Jakie są różnice między zerowym, pierwszym i drugim okresem warunkowym?

Zerowy okres warunkowy używany jest, gdy mówimy o sytuacjach, które są prawdziwe w każdej sytuacji. Pierwszy okres warunkowy dotyczy sytuacji, które mogą się wydarzyć w przyszłości. Drugi okres warunkowy odnosi się do nierealnych lub mało prawdopodobnych sytuacji w teraźniejszości.

Jakie są najlepsze ćwiczenia na okresy warunkowe 0, 1, 2?

Najlepsze ćwiczenia to te, które angażują umiejętność tworzenia i rozumienia konstrukcji warunkowych. Warto wykonywać zadania dotyczące zerowego, pierwszego, drugiego i trzeciego okresu warunkowego oraz mieszanych okresów warunkowych.

Jak mogę praktykować konstrukcje warunkowe 0, 1, 2?

Praktykować konstrukcje warunkowe 0, 1, 2 można poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń, takich jak pisanie zdań, tworzenie dialogów lub rozwiązywanie zadań dotyczących różnych okresów warunkowych.

Co to są mieszane okresy warunkowe?

Mieszane okresy warunkowe to kombinacja różnych warunków i ich skutków. Mogą występować w zdaniach, gdzie czas warunku i czas skutku różnią się od siebie.

Jakie są ważne zasady do nauki okresów warunkowych 0, 1, 2?

Ważne zasady do nauki okresów warunkowych to zapoznanie się z zasadami gramatycznymi, rozumienie różnych typów okresów warunkowych oraz regularna praktyka poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń.

Co to są konstrukcje warunkowe?

Konstrukcje warunkowe to zdania, w których wyrażamy związek warunku i skutku. W języku polskim mają one różne formy odmiany w zależności od okresu warunkowego.

Jakie są przykłady zdań z okresów warunkowych 0, 1, 2?

Oto przykłady zdań z okresów warunkowych:– Okres warunkowy 0: „Jeśli jest ciepło, to idziemy na plażę.”– Okres warunkowy 1: „Jeśli będę miał czas, pójdę na zakupy.”– Okres warunkowy 2: „Gdybym wygrał milion dolarów, podróżowałbym po całym świecie.”

Jak długo trwa nauka okresów warunkowych 0, 1, 2?

Czas nauki okresów warunkowych zależy od indywidualnych umiejętności i zaangażowania. Regularna praktyka i systematyczne podejście do nauki może przyspieszyć opanowanie tych konstrukcji.

Jakie są korzyści z opanowania okresów warunkowych 0, 1, 2 w nauce języka angielskiego?

Opanowanie okresów warunkowych 0, 1, 2 pozwoli na swobodne wyrażanie warunków i skutków, co poprawi umiejętność komunikowania się w języku angielskim.